เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลารี่ EGO
เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลารี่ EGO
เตาไฟฟ้า EGO
เตาไฟฟ้า EGO