ฮีตเตอร์ครีบ ใช้อบชิ้นงาน

Availability: In stock

0 $0.00
ฮีตเตอร์ครีบ ใช้อบชิ้นงาน

Details

Finned Heater
ฮีตเตอร์ครีบ ใช้อบชิ้นงาน

JW Series, U-Shape Coil Finned Heater

เหมาะกับใช้งานในอากาศ ลมร้อน อบอาหาร อบพืชผลทางการเกษตร ใช้ในท่อดัก ให้ความร้อนสม่ำเสมอ อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัด

This is block static  ( block-cms )