1. เทอร์โมสตัทแบบหกขั้ว EGO

  2. เทอร์โมสตัทแบบสาย
  3. เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลารี่ EGO
  4. เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลารี่ RAINBOW
  5. SIMMERSTAT (EGO)